E-mail us:
eastwoodstone@gmail.com

Contact


  • A#9th Floor,Zhong Chu Liang
    No.87,Dongdu Rd.,
    Xiamen,Fujian,China

  • (+86)592-2616270,2751,276

  • Monday - Friday: 08:00-20:00
    Saturday: 09:00-16:00

Google Map